POMIARY AKUSTYCZNE

W przypadku pomieszczeń kinowych oraz odsłuchowych jedyną metodą obiektywnej oceny systemu oraz samego pomieszczenia są pomiary akustyczne. W przypadku pomieszczeń kinowych do najważniejszych pomiarów należą m.in.:

  • poziom ciśnienia akustycznego SPL – celem wyrównania głośności pomiędzy poszczególnymi kanałami w miejscach odsłuchu
  • polaryzacja głośników – celem sprawdzenia poprawności połączeń
  • poziom tła akustycznego – celem określenia maksymalnego zakresu dynamiki systemu
  • poziom zniekształceń – celem określenia maksymalnych możliwości systemu nagłośnienia
  • czas pogłosu – określenie przejrzystości dźwięku i jego przestrzenności
  • RTA i FFT – pomiary i kalibracja systemu

CINEMATIC