ZABUDOWY KINOWE

Konstrukcje poprawiające brzmienie

Zabudowy akustyczne najczęściej realizujemy w pomieszczeniach kinowych – zarówno jeśli chodzi o domowe sale kinowe jak i komercyjne salki i projektu.

Najczęściej wykonujemy zabudowy:

  • ekranowe – typu baffle wall
  • podestu – na których lokalizujemy widzów
  • ściany materiałowe
  • sufity akustyczne

Zabudowy ekranowe typu baffle wall

Koncepcja „baffle wall” została opracowana i stworzona przez THX, która wymaga tego typu konstrukcji w każdym kinie starającym się o certyfikację organizacji. Zabudowę wykonujemy w kinach które posiadają zainstalowany ekran z perforacją akustyczną wymagającą montażu głośników za ekranem.

Właściwie wykorzystanie baffle wall pozwala lepsze nakreślenie sceny muzycznej, większą przejrzystość dźwięku oraz zwiększenie efektywności, skuteczności zestawu nagłośnienia. Dźwięk zyskuje na dynamice i sprężystości. Dzięki stworzeniu odgrody eliminujemy dołki w odpowiedzi częstotliwościowej spowodowane odbiciami od tylnej i bocznej ściany oraz zwiększamy efektywność głośników aż o 6dB w zakresie niskich częstotliwości. Bas zatem zamiast być kierowany do tyłu jest kierowany w stronę widzów.  Przejścia dźwięku z lewej części ekranu do prawej są bardziej naturalne dzięki wyrównanej charakterystyce częstotliwościowej.

Samo zaś umiejscowienie głośników za ekranem pozwala na nałożenie sceny dźwiękowej na scenę filmową i idealne pokrycie się tych 2 obszarów. Znacząco poprawiamy w ten sposób synchronizację dźwięku z obrazem, zyskując płynne przejścia sceny i unikamy skoków dźwięku „od głośnika do głośnika”. Materiał który pokrywa zabudowę ekranową „baffle wall” pochłania wysokie częstotliwości, które są rozpraszane i odbijane od powierzchni projekcyjnej w kierunku zabudowy.

zabudowa ekranowa baffle wall

Zabudowa ekranowa typu “baffle wall” w prywatnej sali kinowej.

Ściana “ekranowa” przykrywająca zabudowę głośnikową.

Podest kinowy

W salkach kinowych kiedy mamy do czynienia z minimum 2 rzędami siedzeń zwykle nie obejdzie się bez wykonania podestu kinowego. Jego głównym zadaniem jest umożliwić widzom w 2-gim rzędzie komfortowy odbiór treści audio-video. Widzowie znajdujący się z przodu ekranu nie mogą zasłaniać części obrazu, ani przesłaniać dźwięku dochodzącego z przednich zestawów głośnikowych.

Czasami dla uzyskania lepszego efektu odbioru treści audio i video podnosi się widzów nawet w przypadku, kiedy mamy do czynienia z 1 rzędem foteli kinowych. Wtedy najczęściej ekran montowany jest na wyższej wysokości, aby umożliwić montaż komponentów poniżej jego dolnej krawędzi. Pozostawienie zaś widzów na linii podłogi spowoduje, że kąt pomiędzy linią wzroku a górną krawędzią będzie na tyle duży, że oglądanie będzie mało komfortowe.

Ze względu na fakt, że podest zajmuje zwykle sporą część pomieszczenia, dobrze jest wykorzystać jego powierzchnię do poprawy akustyki pomieszczenia. Tworząc z konstrukcji podestu formę pułapki basowej, a raczej absorbera szerokopasmowego. Zapewniając odpowiednią ilość wlotów powietrza do dużej powierzchni specjalnie skonstruowanego podestu zapewniamy sobie skuteczne pochłanianie częstotliwości modalnych pomieszczenia. Redukując tym samym podbicia częstotliwości wynikające w właściwości fizycznych pomieszczenia.

Oczywiście sam podest nie może generować jakichkolwiek dźwięków pod wpływem jakiejkolwiek częstotliwości. Musi być zatem bardzo solidnie wykonany, z materiałów trwały i oddzielony wibroizolacyjnymi przekładkami.

Oprócz wyżej wymienionych funkcji podest często posiada zainstalowane świetlenie ułatwiające poruszanie się po salce kinowej bez włączania światła głównego. Delikatne oświetlenie nie powinno wprowadzać degradacji obrazu wyświetlanego na ekranie kinowym.

Przykład podestu kinowego w małej sali kinowej przed etapem wykończenia.

podest kinowy

Podest kinowy podnoszący wzrok widzów na właściwy poziom wraz z oświetleniem ułatwiającym poruszanie się po salce kinowej.

Ściany materiałowe

W większości sal kinowych klasy premium wykorzystujemy konstrukcje ścian napinanych (materiałowe ściany). Tworzymy konstrukcje na ścianach do których przymocowujemy za pomocą specjalistycznych profili materiał o dowolnym kolorze, a często i wzorach, który przepuszcza dźwięk. Celem takiego zabiegu jest m.in. ukrycie głośników, elementów instalacyjnych oraz ustrojów akustycznych z pola widzenia. Wchodząc do pomieszczenia widzimy jedynie kolorowe ściany. Nie mamy świadomości, że za nimi znajduje się cała masa elementów kinowych, z których każdy pełni ściśle określoną funkcję.

Ukrycie głośników i ustrojów za materiałem przepuszczającym dźwięk ma szereg zalet:

  • estetyka – brak widocznych „sprzętów” na ścianach oraz możliwość dopasowania wykończenia pod nasze oczekiwania
  • bezpieczeństwo – ukrywamy głośniki za materiałem, więc nie ma pokusy sprawdzania przez gości czy głośnik jest wytrzymały na wgniecenia
  • wygoda – kiedy chcemy zmienić głośniki, lokalizacje ustrojów, lub dociągnąć nowe okablowanie to wystarczy zdjąć materiał, dokonać modyfikacji i ponownie naciągnąć materiał
idea ścian materiałowych

Typowa sytuacja w której na ścianie widzimy ustroje akustyczne poprawiające jakość brzmienia wraz z głośnikami i okablowaniem.

Wygląd profesjonalnego kina po ukryciu specjalnym materiałem akustycznym.

Sufit akustyczny

O zaletach i typach sufitów akustycznych pisaliśmy w innej sekcji. W kinach prywatnych wykonujemy sufit podwieszany głównie w sytuacjach kiedy chcemy obniżyć czas pogłosu, a warunki w pomieszczeniu nie pozwalają na montaż ustrojów na ścianach. Często też zabudowy sufitowe są przydatne przy ukrywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pozwala to zachować estetykę wnętrza przy jednocześnie wysokiej dbałości o komfort akustyczny.

budowa dużej sali kinowej

Prace instalacyjne związane z budową zabudowy ścian materiałowych oraz konstrukcją sufitową.

sufit w kinie

Sufit w kinie wykorzystywanym do post-produkcji filmowej.

CINEMATIC