Akustyka kina domowego – część 2

Akustyka kina domowego – część 2

Akustyka kina domowego – część 2 1920 1280 Cinematic

Akustyka sali kinowej
Część 2 – echo

Echo to efekt odbić pomiędzy dwoma równoległymi powierzchniami. W przypadku małych pomieszczeń i gładkich ścian mamy również do czynienia z tzw. flatter echo, czyli echem drgającym, wibrującym. Zdecydowanie pogarsza to odbiór jakiejkolwiek muzyki i głosu, a szczególnie dźwięków o zmiennej dynamice (uderzenia, wybuchy itp.).

Efekt zdecydowanie niekorzystny w każdym wnętrzu i wymagający stosunkowo prostych zabiegów aby go wyeliminować, często nie wymagających stosowania zaawansowanych adaptacji akustycznych i ustrojów.

echo w pokoju kinowymRysunek 1 – Mechanizm powstawanie echa w pomieszczeniu

Najlepiej zjawisko to zidentyfikować poruszając się po pomieszczeniu i klaskając w ręce. Będziemy wyraźnie słyszeć efekt wibrującego echa pomiędzy dwoma  płaskimi powierzchniami wzajemnie równoległymi. W przypadku echa stosuje się podobne metody, jak w przypadku odbić. Choć tutaj jednak częściej będziemy stosować metody dyfuzyjne niż absorpcyjne. Uzyskanie nierównoległości ścian również jest w stanie rozwiązać problem, ale efekt zadowalający uzyskuje się, kiedy kąt utworzony przez ściany przeciwległe jest większy niż 6 stopni, co w praktyce rzadko kiedy ma racje bytu we wnętrzu ze względów konstrukcyjnych i z punktu widzenia architektury wnętrza.

metoda klaskania pokoju kinowymRysunek 2 – Metoda klaskania jako możliwa analiza zgrubna pomieszczenia pod kątem niekorzystnych zjawisk akustycznych

Echo i odbicia fal maja wpływ na czas pogłosu, który optymalnie powinien wynosić jak już wspomniano wcześniej RT60=0,2 -0,4s jeśli jest mierzony w pasmach 1/3-oktawy w zakresie 200 – 2000 Hz.  W przypadku pomieszczeń o większej kubaturze należy zastosować następującą formułę do obliczania pożądanego czasu pogłosu względem pomieszczenia referencyjnego o kubaturze 100m3 :
Tm = 0.25*(V/100) +/- 15%
Gdzie: V – objętość pomieszczenia projektowanego

Czas pogłosu rozsądza również czy pomieszczenie jest przytłumione, czy jest zbyt żywe. Konsekwencje przytłumionego pomieszczenia mogą być bardzo destrukcyjne dla ogólnego odbioru projekcji i audycji audiowizualnej. Przede wszystkim tracimy wtedy dookolność dźwięku, gdyż większość głośników surround
posiada charakterystykę bipolarną lub dipolarną, co sprawia, że w osi skierowanej na słuchacza posiadają teoretycznie zerowe ciśnienie akustyczne. Jeśli pomieszczenie zostanie przytłumienie zabraknie odbić, aby tą lukę wypełnić i pojawią się problemy z lokalizacją, energią dźwiękową i w zasadzie uzyskamy bardzo selektywny system z lokalizowanymi głośnikami i brakiem panoramy oraz będziemy musieli dostarczyć ogromnej energii dźwiękowej, aby wypełnić pomieszczeni dźwiękiem.

Jeśli nie mamy możliwości wykonania obliczeń i symulacji oraz adaptacji akustycznej w pełnym zakresie możemy powołać się na kilka „szybkich” metod adaptacji, które zgrubnie, ale zawsze trochę, pomogą uzyskać zadowalający efekt, ze świadomością tego, że problemy mogą nie zostać w pełni rozwiązane.

absorber pokój kinowyRysunek 3 – metoda usuwania efektu echa odbiciowego

rozpraszanie dźwięku w kinieRysunek 4 – metoda zgrubna dla efektów brzegowych

obszar pochłaniania i rozpraszaniaRysunek 5 – Metoda zgrubna dla kina domowego przy wykorzystaniu gotowych ustrojów akustycznych

CINEMATIC