Przydźwięk sieciowy w systemach audio

Przydźwięk sieciowy w systemach audio

Przydźwięk sieciowy w systemach audio 1920 1280 Cinematic

Brzęczenie i buczenie, czyli przydźwięk sieciowy w systemach audio oraz systemach kina domowego

 

Jakie efekty może spowodować przydźwięk sieciowy ?

Przydźwięk sieciowy to słyszalne nałożenie na sygnał audio częstotliwości sieci zasilającej AC 50Hz (składowa podstawowa) oraz jej harmonicznych (100Hz, 150Hz, itd.)
Może on spowodować poważne problemy z hałasem i zakłóceniami w naszych wysokiej klasy systemach audiowizualnych.

Przydźwięk sieciowy

Czym jest spowodowany przydźwięk sieciowy ?

Istnieją trzy główne mechanizmy powodujące powstanie przydźwięku sieciowego:

  • Wewnętrzne prądy występujące pomiędzy obudowami urządzeń z, LUB bez uziemienia ochronnego, będące wynikiem „zabłąkanych” pojemności występujących w zasilaczach
  • Pętle masy, a dokładniej różnice napięć obwodów uziemienia pomiędzy połączonymi urządzeniami
  • Elektromagnetyczne sprzężenie między obwodami zasilania, a kablami sygnałowymi

Jak pozbędę się przydźwięku sieciowego ?

Częstą przyczyną problemów z przydźwiękiem sieci są pętle masy spowodowane przez urządzenia podłączone do różnych obwodów elektrycznych lub podłączone do różnych gniazd w tym samym obwodzie elektrycznym. Rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie prawidłowych praktyk związanych z uziemieniem, czyli posiadanie w obwodzie jednego wspólnego punktu uziemienia, do którego wszystkie urządzenia będą podłączone za pomocą krótkiego przewodu zasilającego o dużym przekroju (niskiej impedancji). Do podłączenia subwoofera oraz projektora można użyć niezależnego obwodu zasilającego (obwód który nie jest podłączony do głównego obwodu zasilania, zazwyczaj niezależny obwód dla projektora podłączany jest do zasilacza UPS).

W większości pozostałych przypadków przydźwięk sieciowy można wyeliminować lokalizując konkretny interfejs między dwoma urządzeniami będący źródłem problemu.  Dobrym rozwiązaniem będzie odizolowanie dwóch urządzeń wykorzystując poniższe metody:

  • HDMI – użyj światłowodowych kabli HDMI
  • Kabel antenowy – użyj transformatorów izolujących, takich jak Jensen VRD-1FF CATV
  • Audio – zastosuj odpowiednie izolujące transformatory sygnałowe, w ofercie firmy Jensen znajdują się odpowiednie transformatory zarówno do połączeń zbalansowanych jak i niezbalansowanych
  • RS232 – użyj izolatora optycznego
  • Ethernet – użyj izolatora optycznego

Cokolwiek robisz, nigdy nie odłączaj obwodu uziemienia! Uziemienie występuje w obwodzie, aby ochronić cię przed porażeniem prądem elektrycznym.

CINEMATIC